ULUSAL VE ULUSLARARASI DİZİN TAKİBİ
Derginin hitap ettiği alanda başvurulabilecek yerel ve uluslararası dizinler belirlenir. Başvurulacak dizinlerin gerektirdiği yayın kriterleri dikkate alınarak, dergi dizin başvurusuna hazırlanır. Bu dizinler ile iletişim kurulur ve editörün de bilgisi dahilinde başvuru, değerlendirme ve sonuç ile ilgili süreç takip edilir.

Dergiyi kabul eden dizinlerce talep edilen veri aktarımına ilişkin teknik düzenlemeler gerçekleştirilir, bilgilendirmeler iletilir ve gerekli yazışmalar yürütülür.