İLETİŞİM HİZMETİ
Derginin editöryal süreci koordine edilir, baskıya hazır hale gelen içerik gerekli kontrol ve onay aşamalarından geçirilir. Son onay alınana kadar, makaleler yazarlara ve Editörler Kuruluna gönderilerek düzeltme ve geri bildirimler alınmaya devam edilir. Son onayın ardından derginin basımına geçilir.

Talep edildiği takdirde dergi yönetimi ile iş birliği yapılarak, yayın onayı akabindeki tüm yayın sekreteryası takip edilebilir. Bu ek hizmetin kapsamındayazarlarla yazışmaların yapılması, imzalanacak formların tasnifi vb. bulunmaktadır.