BASKI HİZMETLERİ
Baskı sürecinin tüm detaylarda takibi gerçekleştirilir. Teknik kalitenin sağlanması ve korunmasına özellikle özen gösterilir. Bu doğrultuda tüm süreç baskı öncesinden başlayarak sıkı denetim ile yürütülür. Yayın baskıya hazır hale geldiğinde editörden son onay alınır.

Baskının belirlenen kriterlerde gerçekleşmesi sağlanır. Yerküre, tüm bilimsel yayınlarında uluslararası standartlara uygun olarak asitsiz kağıt kullanmayı ilke edinmiştir.