EDİTÖRLÜK HİZMETİ
Derginin dil, anlatım ve yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilir. Başlıklar, özetler ve makale içeriği uzman doktor ya da bu konuda deneyimli tıp eğitimi almış bir editör tarafından anlam bütünlüğünü bozmaksızın edit edilir. Kullanılan dilin temiz, akıcı ve anlaşılır olması sağlanır.

Kaynaklar bölümünün derginin benimsediği yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilir. Tüm yazılar redaksiyondan geçirilir. Editöryal süreç sonucunda derginin yazı dili ve formatı açısından bütünselliği ve belirlenen kurallara uygunluğu sağlanır.